СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ ЗА Хранително-вкусовата промишленост

За хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната промишленост ние осигуряваме ефективни решения за изискванията на един пазар, който има строги изисквания, изключващи всякакъв риск от токсичност или замърсяване. Под етикета FOOD, ние предлагаме гама от сертифицирани услуги и продукти, които са подходящи за използване в особено критични производствени условия, с перспектива за по-добро пречистване на отпадъчните води.

В допълнение към нашата гама от специални продукти, ние предоставяме на Ваше разположение и серия биоразградими продукти (като хидравлични масла, компресорни масла, редукторни масла, трансмисионни масла, греси, пасти, почистващи препарати и антифриз), произведени от суровини, които са внимателно подбрани и контролирани в съответствие със строгите стандарти FDA 21 CFR H1, раздел 178.3750, и които притежават NSF H1 сертификат. Макар че такива продукти са изключително без мирис и вкус, безцветни и нетоксични, те запазват технически и механични свойства на високо-производителни смазочни материали и правят възможно намаляването на потреблението и удължаването на интервалите между подмяната им, което е в полза на околната среда и на хората. Ние сме надежден партньор и консултант по цялостна поддръжка.

Благодарение на нашата сервизна дейност, която включва превантивна диагностика, смазочен график и управление на смазочните продукти, ние можем да следим и подобрим работните условия на оборудването, като по този начин се гарантира оптимизиране на производителността и рентабилността на Вашата компания. Гамата от услуги, които предлагаме на нашите клиенти, включва също и консултантски услуги за складова оптимизация.

Нещо повече, ние сме притежатели на ISO 14001 сертификат за управление на околната среда, както и на ISO 9001 сертификат за качество, които са от съществено значение, за да може да работим в този сектор.