СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО

От самото начало сме взели извънредни мерки, за да работим по благоприятен за околната среда начин и в съответствие с ценностите, на които се основаваме при избора на нашите продукти - устойчивост, партньорство, иновации и ефективност.

По отношение на строителния сектор, който включва изграждането на къщи, жилищни сгради, фабрики, мостове и пътища, и предполага използването на кранове, самосвали, бетоновози, бетон помпи, асфалтополагащи машини и др., нашата цел е да се гарантира, че тези машини остават в изправност по всяко време. Това означава, че всяка следа от пръст, цимент или асфалт, която може да попречи на една машина да работи правилно, винаги трябва да бъде отстранявана по време на операциите по почистване.

Ние се ангажираме да доставяме широка гама от продукти – биоразградими, синтетични и минерални продукти (като хидравлични масла, турбинни масла, компресорни масла, редукторни масла, трансмисионни масла, кофражни масла, греси, пасти, спрейове, почистващи препарати, антифризи и антикорозионни продукти), които могат да гарантират максимална сигурност, надеждност и дълги смазочни интервали.

Благодарение на нашата сервизна дейност, която включва превантивна диагностика, управление на течностите, консултации, постоянна асистенция на клиентите, както и изготвянето планове за сервизно обслужване, ние Ви помагаме да оптимизирате производителността и рентабилността на Вашата компания, като в същото време показваме пълно уважение към хората и околната среда.
Нещо повече, ние сме притежатели на ISO 14001 сертификат за управление на околната среда, както и на ISO 9001 сертификат за качество, които са от съществено значение, за да може да работим в този сектор.