СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

В съответствие с нашите корпоративни ценности - устойчивост, партньорство, иновации и ефективност - бихме предпочели да станем Ваш надежден партньор, отколкото да останем само доставчик. Ние бихме искали да се обръщат към нас като към консултант по цялостната поддръжка, който е в състояние да предлага персонализирани решения, с цел минимизирането на общите разходи и подобряване производствената надеждност при зачитане на околната среда и гарантиране на бъдещето ни.

Що се отнася до Строителната и Транспортната техника - т.е. оборудването за кариери, камиони, багери, кранове, последно поколение полуремаркета, машини за пътно строителство, машини за асфалтиране, булдозери и всякакви други видове верижни машини, хидравлични кранове, машини за специални цели, автобуси, както и оборудване за увеселителни паркове - ние предлагаме различни специфични продукти, които са проектирани, за да се избегнат случайни престои на машините поради проблеми, свързани със смазването, да се оптимизира продължителността на работно натоварване, и управлението на производствените процеси да стане по-рентабилно.

Ние предлагаме широка гама от биоразградими (синтетични и минерални) продукти, като: моторни масла, хидравлични масла, турбинни масла, компресорни масла, редукторни масла, трансмисионни масла, греси, пасти, спрейове, почистващи препарати, антифризи и антикорозионни препарати. Свойствата на всички тези продукти остават непроменени при работни температури в диапазона от - 30 до + 120 ° C. Нещо повече: всички тези продукти издържат на мръсотия, прах, както и резки температурни промени. В резултат на всичко това, те също така гарантират абсолютна безопасност и дълги смазочни интервали.

Благодарение на нашата Сервизна Дейност, която включва превантивна диагностика, смазочни графици и управление на смазочните продукти, ние можем да следим и да подобрим условията на работа на оборудването, като по този начин се гарантира непрекъснатост на работа и функционалност. Гамата от услуги, които предлагаме на нашите клиенти, включва и консултантски услуги за складова оптимизация.
Нещо повече, ние сме притежатели на ISO 14001 сертификат за управление на околната среда, както и на ISO 9001 сертификат за качество, които са от съществено значение, за да може да работим в този сектор.