АНАЛИЗ НА СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ

Една проста проба от смазочно масло позволява, чрез анализ на съдържащите се метални частици, да се проверят условията на работа на анализирания механизъм, и да се прогнозират евентуалните проблеми, свързани с механично износване и неизправности на различните компоненти.

Същевременно, анализът на смазочното масло позволява да се оцени неговата ефективност, и да се установи най- удачния момент за неговата смяна.
Маслото, както кръвта в човешкото тяло, осигурява важна информация за “здравето” на механизма.

В случай на ефективно смазване на механичните части, металните повърхности са отделени от плътен слой смазка,

а при недостатъчно количество масло, плътността на този слой е намалена, и металните повърхности контактуват помежду си, което води до отделяне на метални частици и последващо износване на механизма.

Различен вид частици (желязо, мед, калай, алуминий, хром, и т.н.) се натрупват в смазочното масло, като необичайно повишеното им ниво може да сочи за проблем в механизма.

Анализът на маслото показва и наличието на външни примеси: силиконов прах от въздуха (оценка на ефективността на филтъра), вода, киселини, горивни материали, и т.н.

Контролът и наблюдението на маслото позволява да се гарантира постоянна ефективност на смазването, да се оптимизира консумацията и съответно разходите за закупуване и подмяна.