СКИ ИНДУСТРИЯ

От самото начало сме взели извънредни мерки, да работим по благоприятен за околната среда начин и в съответствие с ценностите на устойчивост, партньорство, иновации и ефективност. Вместо да сме само доставчик, ние се стремим да станем Ваш надежден партньор, като консултант по цялостната поддръжка, който е в състояние да предлага персонализирани решения за минимизиране на общите Ви разходи и подобряване на производствената надеждност.

За машини и съоражения работещи при зимни условия, като всякакъв вид лифтови съоръжения, снегоотъпкващи машини и моторни шейни, оборудване за зимни увеселителни паркове и др. Разполагаме с различни специфични продукти, които са част от гамата, специално проектирана, за да се избегнат случайни престои на машините поради проблеми, свързани със смазването, да се оптимизира продължителността на работното натоварване, и управлението на производствените процеси да стане по-рентабилно.

Специално за зимния сектор, който предполага високи нива на влажност и много ниски работни температури, ние сме разработили широка гама от аксесоари и биоразградими продукти (синтетични и минерални) - като хидравлични масла, турбинни масла, компресорни масла, редукторни масла, смазки за въжета, греси, пасти, спрейове, почистващи препарати, антикорозионни препарати, които издържат при работни температури, вариращи от - 30 до + 120 ° C, така че да се гарантира абсолютна безопасност и дълги интервали между смазването.

Благодарение на нашата сервизна дейност, която включва превантивна диагностика, смазочни графици и управление на смазочните продукти, ние можем да следим условията на работа на оборудването, като по този начин се гарантира непрекъснатост на работа и функционалност. Гамата от услуги, които предлагаме на нашите клиенти, включва също и консултантски услуги за складова оптимизация.
Нещо повече, ние сме притежатели на ISO 14001 сертификат за управление на околната среда, както и на ISO 9001 сертификат за качество, които са от съществено значение, за да може да работим в този сектор.