СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Днес повече от всякога, ние работим заедно с тези, които предлагат чиста, лесна, сигурна и евтина енергия. Благодарение на млад и компетентен екип, който е запознат със социалните, етични и екологични измерения на енергийното развитие, ние оставаме на разположение на електроцентралите, ветропарковете, както и съоръженията за производство на енергия от отпадъци, които използват газ, пара, водни турбини или на всякакъв друг вид оборудване, с широка гама от продукти и биоразградими, синтетични и минерални продукти (като хидравлични масла, турбинни масла, компресорни масла, редукторни масла, трансмисионни масла, смазочни материали, греси, пасти, спрейове, почистващи препарати, антифризи и антикорозионни препарати), които могат да гарантират максимална безопасност, надеждност и дълги интервали между смазването.

Ние искаме да Ви помогнем да подобрите цялостната ефективност на Вашите инсталации. Ние също искаме да играем важна роля в усилията за намаляване на емисиите на CO2 и за постигане на целите на Протокола от Киото, чрез насърчаване на развитието на икономии от мащаба при производството на енергия - за защитата на околната среда.

Ние искаме да бъдем Ваш доверен партньор, като консултант по цялостна поддръжка, който е в състояние да предлага персонализирани решения за минимизиране на общите разходи и избягване на непланираните престои на машини и съоръжения. Благодарение на нашата сервизна дейност, която включва превантивна диагностика, управление на смазочните продукти, консултации, асистенция и изпълнение на персонализиран график за поддръжка, ние имаме успех при наблюдението на работните условия на Вашите машини и Ви помагаме за оптимизирането на производителността и рентабилността на Вашата компания, като в същото време показваме пълно зачитане на околната среда и на всички нас.

Нещо повече, ние сме притежатели на ISO 14001 сертификат за управление на околната среда, както и на ISO 9001 сертификат за качество, които са от съществено значение, за да може да работим в този сектор.