БИОРАЗГРАДИМИ СМАЗОЧНИ ПРОДУКТИ

Обменът между научните изследвания, иновациите, околната среда и пазара е породил възникването в рамките на компанията NILS на важен проект, който има за цел приноса към опазването на околната среда и хората.

Благодарение на марката ”BioProduct” на NILS, която представлява набор от биоразградими продукти, които са направени от внимателно подбрани суровини, ние можем да се причислим към най-надеждните доставчици, по отношение на съобразяването със строгите изисквания за биоразградимост. Тези правила се отнасят до опасността от замърсяване на терени, водоносни пластове, реки, езера и морета.

Гамата ”BioProduct” на NILS предлага серия от продукти и специфични синтетични и минерални продукти като: моторни масла, хидравлични масла, компресорни масла, турбинни масла, греси, почистващи препарати, кофражни масла за строителната индустрия, смазочни продукти за зъбни колела и вериги, които влизат в контакт с вода, продукти против корозия. Свойствата на всички тези субстанции остават незасегнати при работни температури в диапазона от - 30 до + 120 ° C. Всички тези продукти издържат на мръсотия, прах, както и резки температурни промени.

От една страна, ”BioProduct” на NILS гарантират абсолютна безопасност и дълги интервали на смазване на багери, трактори, снегоутъпкващи машини, водно-електрическо оборудване и дървообработващи машини (например на верига на резачка), а от друга страна, те са мощно средство срещу случайни престои на машината породени от проблеми със смазването и дават възможност да се оптимизира продължителността на работно натоварване, и управлението на производствените процеси да стане по-рентабилно.

Машините, които се използват на голф игрища, са друго оптимално приложение за гамата ”BioProduct” на NILS, защото в случай на изтичане на масло тревата няма да бъде изгорена, а оттам и няма да се наложи да бъде сменена.

Препоръчително е използването на "BioProduct" от NILS във водноелектрически централи, където изтичане на масло или прекомерно смазване може да доведе не само до сериозни екологични проблеми, но също така да има и политически последици. Ние не сме само доставчик, а по-скоро надежден партньор и консултант по цялостната поддръжка на машините и съоръженията. Благодарение на нашата сервизна дейност, която включва превантивна диагностика, смазочни графици и управление на смазочните продукти, ние успяваме да следим работните условия на машината. Освен това, чрез консултации и анализ на графика за поддръжка успяваме да оптимизираме производителността и рентабилността на Вашата компания.
Нещо повече, ние сме притежатели на ISO 14001 сертификат за управление на околната среда, както и на ISO 9001 сертификат за качество, които са от съществено значение, за да може да работим в този сектор.